Doskonały program PIT

Udostępniliśmy już doskonały program PIT 2013 TaxMachine!

Program darmowy pit 2013

2014-04-23 | Admin | |

Program Pity za 2013

Sporządzanie deklaracji PIT-37 za 2013 umożliwia podatnikom skorzystanie z szeregu ulg i odliczeń. Możemy między innymi odliczyć od podatku ulgę prorodzinną, ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną oraz wiele innych. Z obniżek możemy skorzystać wypełniając odpowiednie dodatki PIT 2013. Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie. Rozliczając się ryczałtem od przychodów nie mamy możliwości skorzystania ze wszystkich odliczeń, które dostępne są, kiedy wykorzystujemy inną formę opodatkowania. Podatnik składający PIT-28 nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przysługują mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody uzyskane za granicą.

Najlepszy program do pit 2013

Wyszukujesz programu do PIT-39? Dzięki nam możesz szybko i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za pomocą programu PIT-39. Możesz także wypełnić zeznanie przez internet. Darmowo pobierz PROGRAM PIT z taxmachine.pl - Rozlicz się z podatku za 2014 rok! Po odjęciu ulg i odliczeń od podatku, otrzymujemy ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki należy zapłacić od dochodów osiągniętych w roku, którego dotyczy składane zeznanie. Wartość tę należy porównać z kwotą opłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli suma zaliczek jest wyższa od należnego podatku, powstaje nadpłata, którą urząd skarbowy będzie musiał zwrócić podatnikowi. Gdy łączna kwota zaliczek jest niższa od wysokości zobowiązania podatkowego, mamy do czynienia z niedopłatą, a obowiązkiem podatnika jest wpłacenie różnicy między tymi kwotami na konto urzędu skarbowego.

W przypadku upustów na formularzu PIT-38 nie rozliczymy żadnego. Rozliczanie razem ze współmałżonkiem także nie jest możliwe w ramach wspólnoty majątkowej. Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, mają prawo do umniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (wyjątek stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wypełniające formularz PIT 37, naliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową. Ponieważ obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego został wycofany, konieczne było stworzenie innej metody identyfikacji podatników oraz weryfikacji tożsamości osoby, która składa deklarację PIT. W związku z tym wprowadzono obowiązek podawania tzw. danych autoryzujących. Ich zgodność jest wymagana do przesłania e-deklaracji do urzędu skarbowego.

Program pity 2013

Terminem złożenia oświadczenia jest 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Można tego dokonać także w ciągu roku poprzez druczek CeiDG-1, w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dla działów specjalnych terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (ewentualnie tydzień, w którym rozpoczęto działalność). Jeżeli chcesz dopilnować, aby Twoje zeznanie podatkowe fiskus otrzymał w terminie wypełnij i rozlicz swój PIT-36L poprzez internet. Zrobisz to używając naszego programu do PIT lub w trybie online. Wypełnianie i rozliczanie PIT jest naprawdę proste, wystarczy skorzystać z programu! Przygotowywanie formularzy rocznych PIT rocznych jest niezwykle łatwe z bezpłatnym programem PIT 2014. Sposób rozliczania zarobków z zagranicy zależy od kraju, w którym pracowaliśmy, nasze oprogramowanie Pity 2014 posiada bazę danych, dzięki której sam potrafi wybrać właściwą metodę rozliczania dochodu zagranicznego, nie musisz wiedzieć jaki sposób unikania dwukrotnego opodatkowania obowiązuje dla danego kraju.

Program do rozliczania pit za 2013 rok

Druk PIT-39 wypełniany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Należy aczkolwiek zauważyć, że do rozliczenia podatku na podstawie PIT-39 zalicza się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2014 roku podatnicy nie będą musieli zapłacić podatku, szacowanego w deklaracji PIT-39, od sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych, które zbudowane lub nabyte zostały w 2008 r. Wypełnianie zeznań rocznych PIT rocznych jest niezwykle łatwe z darmowym programem PIT 2013. Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód (będący różnicą przychodu i kosztów uzyskania przychodu), pomniejszony o ulgi podatkowe podlegające odliczeniu od dochodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Od tej kwoty naliczana jest wysokość podatku, od której następnie odejmuje się opłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz ulgi odliczane od podatku (np. ulgę prorodzinną). Dopiero po dokonaniu tych wszystkich obliczeń, otrzymujemy w PIT 2013 wysokość należnego podatku, który podatnik ma obowiązek odprowadzić na konto urzędu skarbowego.

druk pit 36 2014

Program do rozliczenia pitu za 2013

Zastosowany w programie dla księgowych PitY 2014 jasny sposób prezentacji danych umożliwia w naturalny i prędki sposób dotrzeć do potrzebnych składników programu i składowanych tam treści. W zeznaniu za rok 2013 zmieniły się częściowo zasady rozliczania upustów podatkowych - warto się więcej dowiedzieć o tym, jak skorzystać z ulgi prorodzinnej oraz ulgi internetowej. Pit-36 to deklaracja rozliczana najczęściej przez osoby prowadzące własną firmę lub osiągające zarobki z tytułu umowy o pracę za granicą Polski.

Program Pity 2014 robi kalkulacje, a użytkownik musi uzupełnić jedynie istotne pola. Podatnik nie musi nawet mieć wiedzy na temat poprawnego Urzędu Podatkowego, selekcjonuje go wyłącznie z listy. Nie wiesz jak wypełnić PIT za 2014 rok? Pobierz nasz program. Nasza aplikacja ma zainstalowane porady, które przeprowadzą Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Bardzo dobrym sposobem na wypełnienie formularza PIT-37 jest skorzystanie z tego gratisowego programu do PIT. Z jego pomocą rozliczenie roczne PIT-37 nie będzie niczym trudnym. Rozliczenie PIT online jest również bezpieczniejsze ze względu na to, że nasze wszelkie obliczenia są wykonywane przez komputer. Za pomocą mojej aplikacji możesz również wysłać zeznanie podatkowe prosto do Urzędu Skarbowego.

Obliczanie deklaracji rocznych PIT to niesamowicie trudna sprawa, dlatego jeśli masz taką sposobność powinieneś skorzystać ze usług biur rachunkowych, ewentualnie powinieneś zapisać nieodpłatny program do deklaracji PIT, rozliczanie deklaracji z takim programem jest prędkie i niezwykle proste. Jak już wspomnieliśmy rozliczanie się poprzez PIT-28 oferuje liczną gamę upustów. Nie możemy natomiast rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani też jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Mamy natomiast możliwość przekazania swojego 1% podatku na jakiś cel – mamy tu na myśli organizacje pożytku publicznego. Istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online. W wypadku deklaracji pit 28 2013 niezależnie od ilości dzieci, osiągniętych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy prawa do wykorzystania ulgi prorodzinnej.

Dobry program do rozliczania pitów 2013

Podatnicy, jacy mają jednostkę gospodarczą, i wybrali opłacanie podatku liniowego 19%, składają w Urzędzie Fiskalnym formularz Pit 36L. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonkowie muszą złożyć w terminie, który sprecyzowany jest dla złożenia zeznania PIT za dany rok podatkowy. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia

Kalkulowanie druku PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli korzystamy z gratisowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dopasowaniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale też będzie nas wspierał podczas wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na asystę nie tylko w obliczeniach, ale zarówno na podpowiedzi co wpisać w daną rubrykę. Odejmowanie ujemnych zysków z lat poprzednich wymusza na nas wysłanie do Urzędu Podatkowego Pit-36 w miejsce Pit 37. Należy nie zapominać, że aby móc rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pomocą druku PIT-28 należy wcześniej złożyć deklarację. Osoby, które nie zrobią tego do 20 stycznia roku poprzedzającego ostateczną datę rozliczeń nie będą mogły rozliczyć się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

druk pit 0

Program do liczenia pit

2014-04-23 | Admin | |

 Pit 2014 rok

Utworzenie druku PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za pomocą przedstawianego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. Jest to zarazem sposób na zredukowanie swojej podstawy podatku pit 28 2014. Na ubezpieczenie społeczne w druku pit 28 zaliczane są składki na ubezpieczenie rentowe, chorobowe, emerytalne, wypadkowe. Ten rodzaj zniżki jest dozwolone wykorzystać zarówno w toku odliczania dochodu i podatku za pomocą innego formularza lub innej formy otrzymywania dochodów, na przykład rozliczenia z umowy o prace lub najmowanie lokalu mieszkalnego. Można dokonać tego w szczególności wtedy gdy ponieśliśmy koszty opłacenia składek w ramach działalności ekonomicznej, aczkolwiek nie ma ich od czego odliczyć. Za asystą mojego programu do PIT 2013 rozliczenia rocznego za rok 2012 dokonało aż milion podatników. Opisywany program był polecany przez wielu Polaków ze względu na przyjazny interfejs oraz pomoce w wypełnianiu PIT wbudowane w program. Za pomocą prezentowanego program PIT Polacy mieli również możliwość przekazania PIT przez sieć prosto do Urzędu Podatkowego. Ta funkcjonalność w oczywisty sposób ułatwiła Polakom liczenie się z Fiskusem.

Program do obliczania pit

Deklaracja PIT-38 najczęściej asocjowany jest z przychodami pochodzącymi z giełdy. Jest w tym sporo racji, jednak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z PIT-38. W przypadku gdy zostaną przekazane błędne dane, system informatyczny takie podanie odrzuca. Najpowszechniej używaną przez osoby ulgą jest odliczenie prorodzinne, za jej sprawą potrącamy 1112,04 od podatku na każde dziecko, stosując tą ulgę damy radę odzyskać faktycznie duże wartości podatku.

PIT 36L rozliczą tylko Ci prowadzący działalność, którzy do 20 stycznia 2014 r. przekazali do Urzędu Finansowego zawiadomienie, że chcą liczyć podatek w formie liniowej. Załączniki do druku PIT-37 za rok 2013. Do PIT-37 dodać można PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Pierwszy z nich służy wykazaniu wszelkiego rodzaju odliczeń od podatku, które nie są związane z bonifikatami mieszkaniowymi. To tutaj wpisuje się dane dotyczące np. ulgi internetowej, zniżki na dzieci a także złożonych w danym roku podatkowym darowizn. PIT/D służy do wykazania odliczeń wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. PIT-2K składa się razem z formularzem PIT/D i korzystają z niego podatnicy odliczający ulgę odsetkową, powiązaną ze spłatą kredytu na cele mieszkaniowe. Przeliczanie podatku z zagranicy w Rzeczpospolitej Polskiej zależy od reguł skonkretyzowanych w układzie o unikaniu podwójnego opodatkowania zatwierdzonej z konkretnym krajem.

Darmowe programy do pitów

Załączniki PIT-37 - rozliczenie PIT 37 2013/2014. Rozliczając zeznania fiskalne, w wielu przypadkach zapominamy, że winnyśmy do niego dodać akuratne dodatki. Przyjrzyjmy się kto i w jakiej sytuacji powinien dołączyć apendyksy do druku PIT-37?. W programie dla księgowych PitY 2013 dostępne jest też ponad 300 aktywnych formularzy, w tym większość obowiązujących formularzy dla Urzędu Skarbowego w wielu kategoriach, np. magazyn, dokumenty księgowe, program do faktur, kadry i płace itp. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Program pit

Osiągnięte w trakcie roku przychody trzeba wpisać we właściwe pola formularza – zgodnie ze źródłem ich pochodzenia. Następnie odlicza się od nich koszty uzyskania przychodu, co pozwala na ustalenie, czy podatnik osiągnął dochód czy stratę. W tej części druku PIT należy również podać wysokość zaliczek na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku przez płatnika lub podatnika osobiście (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Zyski z firmy możemy przeliczać na formularzu Pit-28 jeżeli wybraliśmy zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, płacimy wtenczas podatek od wysokości przychodów a nie dochodu, tak jak dla stosujących opodatkowanie skalą podatkową. Program PITy 2014 taxmachine.pl - rozlicz się szybko i wyślij PIT przez internet. Skończył się czas, w którym rozliczenie PIT było zjawą krążącą przez 4 miesiące nad głowami podatników. Dziś rozliczenie PIT nie jest niczym kłopotliwym ani tym bardziej trudnym.

pit 28 2013

Program do rozlicznia pitów

Blankiet PIT-39 rachowany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Trzeba aczkolwiek odnotować, że do rozliczenia podatku na podstawie PIT-39 kwalifikuje się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2014 roku podatnicy nie będą musieli uiścić podatku, wyliczanego w deklaracji PIT-39, od zbycia nieruchomości lub praw nabytych, które wybudowane lub kupione zostały w 2008 r. Na podstawie danych wskazanych powyżej możliwe jest określenie podstawy do opodatkowania i obliczenie wysokości podatku dochodowego (zgodnie ze stawką podatkową obowiązującą dla danego rodzaju dochodów). Trzeba jednak pamiętać, że otrzymana kwota nie jest ostateczną wysokością zobowiązania podatkowego, z którego powinien się wywiązać podatnik. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów mąż i żona muszą złożyć w terminie, który wyznaczony jest dla złożenia zeznania PIT za dany rok podatkowy.

Nie baw się w ściąganie i drukowanie deklaracji PIT. Sporządź PIT przez internet i prześlij prosto do Urzędu Fiskalnego drogą elektroniczną. Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami. Jeśli w trakcie roku fiskalnego osoba uzyskała dochody, które wyłączają prawo do ryczałtu, składa Pit-36, oraz na dodatek Pit-28 - za czas, w którym prawidłowo prowadził działalność gospodarczą na ryczałcie od przychodu.

W zeznaniach PIT damy radę odliczać wpłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. PIT-36 to formularz składany przez podatników, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także uzyskali dochody z zagranicy. Najszybszym, a równocześnie najlepszym sposobem na utworzenie PIT jest pobranie programu PITY 2013, wypełnienie i wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego przez internet!

Darmowy program do

Jeżeli zabierasz się za rozliczanie formularzy rocznych PIT to bezwzględnie powinieneś wejść na naszą stronę WWW, znajdziesz na niej bezkonkurencyjny, bezpłatny program do wypełniania i posyłania e-Deklaracji przez globalną sieć, co więcej dowiesz się niezwykle dużo ciekawych rzeczy o podatkach i ulgach. Druk PIT-28 wypełniają ci podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania swoich przychodów poprzez ryczałt ewidencjonowany. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, aczkolwiek przepisy ustawy o zryczałtowanej formie podatku nie definiują jasno, co pod terminem działalności gospodarczej należy rozumieć, tym samym odsyłając nas do przepisów ustawy o PIT. Dodatkowo formularz PIT-28 muszą rozliczyć także te osoby, które uzyskują dochody z zawartej uprzednio umowy najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy. Dotyczy to także tych podatników, którzy zawarli umowy o charakterze pokrewnym z wymienionymi. Wreszcie podatek poprzez PIT-28 dotyczy także osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, o której wspomnieliśmy wcześniej, w formie spółki cywilnej lub jawnej. Aby wypełnić blankiet PIT-38 poprawnie, warto skorzystać z Programu do PIT. Dzięki niemu podatnik bez problemu wypełni deklarację za pomocą wygodnej aplikacji, dostępnej po ściągnięciu ze strony lub online.

Korzystając z naszego programu do PIT ftpa.pl masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania. Na rynku jest sporo programów do rozliczenia formularzy PIT. Jedynie program PITy 2013/2014 rozliczampodatki.pl daje możliwość złożenia trudnych rozliczeń skarbowych PIT bez potrzeby odnoszenia się do długich instrukcji, czytania złożonych artykułów. Fachowcy tmxp.pl przeczytali ustawy za Państwa i zadają jedynie łatwe pytania, na które może odpowiedzieć dowolna osoba nie mająca szerokiego pojęcia o podatkach. Deklaracja PIT 36 rozliczenie 2013/2014. Druk PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego.

druk pit d program 2014

Podatki za 2013

2014-04-20 | Admin | |

 Pity 2013

Na stronie tmxp.pl możesz utworzyć blankiet PIT 2013 przez net. Wystarczy tylko wejść tutaj, wybrać zeznanie podatkowe, które chcesz rozliczyć i rozliczysz się z podatku. Możesz też użyć z systemu e-deklaracje, dzięki czemu prześcielesz PIT prosto do Urzędu Fiskalnego. Z jakiego powodu wybrać przedstawiony program do Pity 2013? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oto co wyróżnia prezentowany program:- i co najważniejsze! Masz możliwość wysłać PIT przez internet bez wychodzenia z domu. Nie trać więcej czasu w kolejkach!, - podpowiedzi w trakcie wypełniania- nie będziesz sam rozliczając się z PIT- na każdym kroku możesz liczyć na instrukcje dotyczące tego co powinieneś wpisać w danym polu, - intuicyjny interfejs, - w pełni uniwersalny - obsługuje PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-36L, PIT-37, PIT-36 oraz wymagane załączniki, - w pełni darmowy, - opisywany program podpowie Ci jakie załączniki powinieneś dodać do swojego zeznania podatkowego Dobry program do PIT to podstawa podczas rozliczania z podatku lub ryczałtu za 2013 rok. Dzięki niemu wypełnianie PIT 2014 zajmie Ci około 5 minut!

Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej. Dodatkowymi załącznikami opatrujemy PIT-36 w konkretnych przypadkach. Dla uzyskanych dochodów, bądź strat z pozarolniczej działalności gospodarczej wypełniamy druk PIT/B. Przy odliczaniu ulgi mieszkaniowej wypełnienie druku PIT/D będzie niezbędne. Jeśli doliczamy dochód małoletnich dzieci załączymy PIT/M, natomiast w przypadku ulgi prorodzinnej – PIT/O. Dla dochodu uzyskanego z zagranicy drukiem właściwym jest PIT/ZG. PIT/Z wreszcie składamy jeśli udzielono nam kredytu podatkowego. Opodatkowanie jednostki gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest korzystne dla osób wypracowujących dużą marżę, składają oni deklarację PIT 28 zamiast Pit-36 albo PIT-36l.

Mamy dla Państwa gratisowy program do PIT w wersji do pobrania na własny laptop. Za jego asystą w podobny sposób możemy wypełnić wszelkie formularze PIT za 2013 rok czyli PIT-36, PIT-39, PIT-38, PIT-37, PIT-28, PIT-36L. Co więcej program sam zaproponuje Ci dodanie załączników do Twojego zeznania fiskalnego. Wysyłanie Pitów przez Internet zdaje się być nad wyraz trudną sprawą, ale tak de facto to nic ciężkiego. Pit-37 wysyłają Polacy, jacy osiągają przychody, od jakich zaliczki na podatek od dochodu ujmuje pracodawca, na przykład z umowy o pracę, umowę zlecenia, z emerytury lub renty.

Ministerstwo finansów pity 2013

Do wysłania deklaracji podatkowej przez net do Urzędu Fiskalnego nie potrzebujesz certyfikowanego podpisu elektronicznego. Przedłożone przez Ciebie w formularzu dane prywatne są dla urzędników potwierdzeniem Twojej tożsamości. e-zeznania to doskonały sposób na szybką i tanią wysyłkę zeznań PIT do Ministerstwa Finansów przez Internet, każdy ma możliwość w ten sposób przesłać deklarację stosując bezpłatny program Pity 2013. Zeznanie można złożyć z aneksami. Apendyksy, które można dołączyć do zeznania PIT 37 tj. PIT O, PIT D lub PIT 2K są dołączane automatycznie po wpisaniu ich liczby do odpowiednich pól wskazujących ilość załączników. Jest to działanie automatyczne, zatem program do pit 2013 sam wygeneruje załączniki, jeżeli będą konieczne.

Ważne, iż Program PITy 2013 przypilnuje wielkości limitów obowiązujących dla danych ulg podatkowych, dlatego korzystając z Programu nie trzeba martwić się obwarowaniami prawno-skarbowymi – aplikacja wspomoże Cię w poprawności dokonywanych odliczeń, gdyż nie zezwoli na przekroczenie określonego limitu. W roku 2014 składamy rozliczenie podatkowe za dochody osiągane w 2013 roku. Podatnicy rozliczający się z PIT-37 zobligowani są do złożenia deklaracji podatkowej do 30 kwietnia 2014 roku. Własne opłacone składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca ma opcję zaklasyfikować je do kosztów zdobycia profitów na podanych powyżej zasadach albo potrącić je od dochodu w deklaracji PIT rocznej.

Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami. Jednym z łatwiejszych w obsłudze programów do deklaracji rocznych jest nasz program Pity 2013. Druk PIT-37 dostarczają pobierający zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, stypendia oraz należności pochodzące z tytułu uczestnictwa w spółdzielniach powiązanych z produkcją rolniczą. Bardzo duża grupa Polaków oblicza się poprzez PIT-37 z wynagrodzenia wynikającego z działalności prowadzonej osobiście, jak np. umowy zlecenia.

Wypełniłeś PIT-37 korzystając z naszego programu do PIT? Jesteś zadowolony? Podziel się ze znajomymi. Pomóż im równie prosto wypełnić zeznanie podatkowe za 2014 rok. Zawarty na naszej stronie bezpłatny program PITY 2014 projektowany był i udoskonalany przez lata przez fachowy zespół programistów. Nad jego zgodnością z przepisami pracowali natomiast księgowi z dużym doświadczeniem. Właśnie dlatego z poprzedniej wersji stworzonego przez nas programu do PIT skorzystało aż milion osób! W zeznaniu za rok 2013 zmieniły się częściowo zasady rozliczania upustów podatkowych - warto się więcej dowiedzieć o tym, jak skorzystać z ulgi prorodzinnej oraz ulgi internetowej.

Dostawa posesji kupionej lub postawionej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a jeśli podatnik w danym roku innych zarobków nie osiąga – na Pit-36. Odbiorca programu dla księgowych Pity 2014 ma możliwość równoczesnego otwierania wielu okien programu oraz symultanicznej pracy w wielu obszarach aplikacji. Nie wiesz jak wypełnić PIT za 2014 rok? Pobierz nasz program. Nasza aplikacja ma zainstalowane porady, które przeprowadzą Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok.

Pit 2013 formularz

Formularz PIT-37 jest najbardziej powszechną deklaracją podatkową, składaną przez większość podatników. Zobacz, w jaki sposób się go rozlicza, oraz jakich ulg możesz skorzystać, rozliczając się z jego wykorzystaniem. Deklaracja PIT-28 wraz z obowiązującymi załącznikami, w których dokonamy wszelkich odliczeń podatkowych i nie tylko, nie należy składać jak w większości przypadków do 30 kwietnia, lecz 31 stycznia danego roku rozliczeniowego. Deklaracja pit 28 mogą wypełnić także osoby, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z poddzierżawienia, podnajmowania, dzierżawienia, najmowania, lecz każda z tych osób, aby zrobić użytek z ryczałtu ewidencjonowanego musi wcześniej złożyć do Urzędu Skarbowego informację, w której przekazana będzie chęć korzystania z tej formy opodatkowania.

Rozliczenia podatkowe 2013

Deklarację PIT-38 zobowiązani są złożyć ci, którzy w 2013 roku otrzymali dochody kapitałowe. Formularz przeznaczony jest dla podatników prywatnie zajmujących się obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach. Nie dotyczy natomiast tych, którzy otrzymują zyski kapitałowe w ramach działalności gospodarczej. Podatek dochodowy od zysków kapitałowych wynosi 19 procent uzyskanego dochodu. Do druków PIT 38 nie ma druków dodatkowych w formie załączników, oprócz druczku PIT/ZG, który składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spoza granicy kraju uzyskały dochód. Deklaracja PIT-28 jest podzielony na kilka części, tak jak wszystkie formularze. Ktoś kto kiedykolwiek wcześniej wypełniał zeznanie podatkowe, nawet w innej formie nie powinien mieć z tym większych trudności.

program pit 36 2014 rok

Nasza aplikacja pozwala szybko i bezproblemowo wypełnić wszystkie deklaracje podatkowe za 2013 rok. Tutaj możecie Państwo przygotować zeznania podatkowe PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program pozwoli wypełnić także wszelkie obowiązujące załączniki, takie jak PIT-O, PIT-D, PIT-B, PIT-ZG. Deklaracja PIT-37 a małżeństwa - rozliczenie wspólne 2013/2014. Wypełniając PIT-37 istnieje możliwość łącznego opodatkowania dochodów współmałżonków. Aby rachować się w ten sposób, mąż i żona muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi fiskalnemu. Partnerzy muszą trwać w związku małżeńskim przez cały rok fiskalny, zaś w tym czasie nie może być przerwy w ich łączności majątkowej. Żaden z małżonków nie może podlegać przepisom dotyczącym pozarolniczej działalności gospodarczej i działów szczególnych produkcji rolniczej (opodatkowanych podatkiem liniowym), a również regułom dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego oraz podatku tonażowego. Z wnioskiem o łączne opodatkowanie w małżeństwie trzeba się zgłosić się do 30 kwietnia w roku kolejnym po rozliczanym roku podatkowym. Druk PIT-28 wypełniają ci podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania swoich przychodów poprzez ryczałt ewidencjonowany. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, aczkolwiek przepisy ustawy o zryczałtowanej formie podatku nie definiują jasno, co pod terminem działalności gospodarczej należy rozumieć, tym samym odsyłając nas do przepisów ustawy o PIT. Dodatkowo formularz PIT-28 muszą rozliczyć także te osoby, które uzyskują dochody z zawartej uprzednio umowy najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy. Dotyczy to także tych podatników, którzy zawarli umowy o charakterze pokrewnym z wymienionymi. Wreszcie podatek poprzez PIT-28 dotyczy także osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, o której wspomnieliśmy wcześniej, w formie spółki cywilnej lub jawnej.

pit b 2013

Kategoria: Pit 2013 | Tagi: pit 2013, pit 2013 odliczenia, pity 2013, rozliczenie za 2013, pit2013 | Brak komentarzy

Pit za rok 2013 program

2014-04-19 | Admin | |

 PIT 2013/2014 rok

Kto składa druk PIT-28? Z zeznania PIT-28 co roku korzystają osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. PIT-28 jest przeznaczony dla osób wykonujących wolne zawody takie jak na przykład lekarz, stomatolog czy też położna. Korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego dodatkowo obłożone jest obostrzeniami dotyczącymi limitu dochodów. Trzeba pomnieć, że aby móc rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pomocą druku PIT-28 należy wcześniej złożyć deklarację. Osoby, które nie zrobią tego do 20 stycznia roku poprzedzającego ostateczną datę rozliczeń nie będą mogły rozliczyć się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Obywatele, jacy wypełniają się na PIT36L lub na Pit 28 mogą też składać Pit 36 w związku z innymi zarobkami, na przykład działalność rozliczana na PIT 36L, sprzedaż nieruchomości – na Pit 36.

Program pit 2013-2014

Wymieniony program PIT przez sieć to przede wszystkim: - uniwersalność- niniejszy program do PIT obsługuje wszelkie dostępne formularze PIT wraz z załącznikami, - prostota - zbudowaliśmy aplikację tak, aby nie sprawiła nikomu problemu, nawet osobom mało doświadczonym w posługiwaniu się komputerem, - bezpieczeństwo- aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich rachunków, a dodatkowo będzie krok po kroku instruować Cię co wpisać w danej rubryce, - wygoda - z naszą aplikacją masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego- nie trać więc więcej czasu na stanie w kolejkach. Koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) określa się w zależności od ilości zawartych umów o pracę i miejsca zatrudnienia (w miejscu zamieszkania lub poza nim) - art. 22 ust. 2 ustawy. Na początku każdego roku podatkowego wszyscy podatnicy muszą utworzyć swoje deklaracje roczne, np. Pit 37, Pit 36, Pit 28.

Zeznanie PIT-28 musi jednak zostać złożona stosunkowo dużo wcześniej, ponieważ już do 31 stycznia roku poprzedzającego rozliczenie podatkowe za dany rok, co oznacza, że gdybyśmy chcieli skorzystać z ryczałtu w roku 2014 należy już 20 stycznia 2013 zadeklarować to w Urzędzie Skarbowym. W przypadku rodziców posiadających dwójkę dzieci, ulga nie ulega zmianie w stosunku do minionych lat skarbowych – dalej wynosi ona 1 112,04 zł w skali roku. Bardziej skorzystają ci, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko. Rodzice trzeciego dziecka mogą korzystać z ulgi wyższej o połowę w stosunku do ulgi z lat poprzednich – wynosi ona do 1 668,12 zł w skali roku). Ulga na czwarte i każde kolejne dziecko zwiększona zostanie o 100 proc., wynosząc aż 2 224,08 zł w skali roku. Rozliczenie druków rocznych PIT rocznych jest łatwe z bezpłatnym programem Pity 2013.

Program do pitów 2013

Najpowszechniej stosowaną przez osoby ulgą jest odliczenie prorodzinne, dzięki niej odejmujemy 1112,04 od podatku na jedno dziecko, stosując tą ulgę istnieje możliwość by odzyskać de facto duże kwoty podatku. W programie PITy 2014/2014 taxmachine.pl do rozliczenia przychodów ujętych w PIT 2014 w terminie 1 styczeń 2014 – 30 kwietnia 2014 wypełnisz ponadto wszelkie deklaracje obowiązkowe od 1 stycznia 2014 kompletnie za darmo: ZG, D, PIT 28, PIT 28/B, PIT 28/A, PIT 38, O, Z, PIT 37, PIT 36L, PIT 39, PIT/B, 2K, NIP 7, ZAP3, PIT 36. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości

Program pit 2013

Sporządzanie zeznania PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko odciąży nas w dobraniu pasujących deklaracji do sytuacji podatkowej w jakiej się znajdujemy, ale zarazem będzie nas wspierał w trakcie wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na asystę nie tylko w obliczeniach, ale zarazem na podpowiedzi co wpisać w daną rubrykę. Sprzedaż rzeczy nieruchomych nabytej lub wybudowanej przed końcem 2006 r. nie jest wymagane by było ogłaszane i nie jest opodatkowane podatkiem od dochodu. Jeżeli jeden z małżonków (małżonkowie) od przychodów z tytułu umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie nie korzysta (nie korzystają) z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy albo w ustawie ryczałtowej albo w ustawie o podatku tonażowym – może opodatkować się łącznie z małżonkiem.

pit 37 druk

Osiągnięte w trakcie roku przychody trzeba wpisać we właściwe pola formularza – zgodnie ze źródłem ich pochodzenia. Następnie odlicza się od nich koszty uzyskania przychodu, co pozwala na ustalenie, czy podatnik osiągnął dochód czy stratę. W tej części druku PIT należy również podać wysokość zaliczek na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku przez płatnika lub podatnika osobiście (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Program PIT 2013 przyśpieszy nie tylko rozliczenie z podatku za 2013 rok, ale też zrealizuje za Ciebie wszelakich obliczeń. Nasz program do PITy 2013 obsługuje: PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-37, PIT-39, PIT-36 oraz wszelkie wymagane dodatki do deklaracji podatkowej. Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci.

Rozliczenie zeznań rocznych PIT to niesamowicie skomplikowana sprawa, chyba że pobierzesz i wgrasz na Twój komputer bezpłatne oprogramowanie PIT 2014, który spowoduje, że sporządzanie rocznych druków PIT stanie się banalnie proste i intuicyjne. Nasz program do PIT jest istnym wybawieniem dla rozliczających się na PIT-37. Za jego pomocą macie możliwość wypełnić PIT-37 w ciągu dosłownie 5 minut. Pit 37 wysyłają podatnicy, którzy osiągają przychody, od których zaliczki na podatek od dochodów potrąca płatnik, np. z tytułu stosunku pracy, umowę zlecenia, z emerytury lub renty.

Jeśli sprzedaż udziałów dokonuje się poza rachunkiem giełdowym – obywatel ma obowiązek automatycznie stworzyć PIT-38. W wypełnianiu PIT-38 bardzo przydatnym narzędziem jest program do PIT, który pomaga podatnikom w uzupełnianiu wszelkich zeznań podatkowych. Program pomaga w uzupełnianiu wszelkich rubryk, dokonaniu wyliczeń, a także w złożeniu deklaracji do urzędu skarbowego. System e-deklaracje gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Program do rozliczenia pit 37 za 2013

Deklaracja PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych apendyksów oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wielkości dochodów z zagranicy oraz o uiszczonym podatku w roku podatkowym. W załączniku tym podatnik winien unaocznić przychód z zagranicy a także podatek zapłacony za granicą, które to rachowane są w formularzu skarbowym PIT-39. Wypada pamiętać, że w przypadku dochodów uzyskiwanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka dodatków – odrębnie dla dowolnego kraju. Stosując odpowiedni program, podatnik komponuje swoje zeznanie krok po kroku. Należy na początku uzupełnić wymagane informacje na temat: podatników, sumy wpłat na podatek od dochodów, sumy przychodów, sumy wpłaconych składek ZUS, kosztów otrzymania przychodów. Nie baw się w ściąganie i drukowanie formularzy PIT. Sporządź PIT przez net i wyślij prosto do Urzędu Podatkowego drogą elektroniczną.

Blankiet PIT/ZG wypełnia podatnik, który otrzymał dochód za granicą, podlegający opodatkowaniu w Polsce, jednak przy stosowaniu metody odliczania podatku zapłaconego za granicą. Zeznanie taki wypada oddać oddzielnie dla każdego z państw, w jakim podatnik pozyskał zarobek. Do kiedy rozliczamy się z druku PIT-37? Rozliczenie roczne oparte o PIT-37 musimy złożyć w Urzędzie Fiskalnym najpóźniej do 30 kwietnia 2014 roku w wypadku rozliczenia za 2013 rok. Posyłając PIT za pomocą poczty trzeba pamiętać o tym, że w tym wypadku liczy się data nadania, a nie data z jaką nasza deklaracja podatkowa wpłynie do Urzędu Skarbowego. Płatnik podatku od dochodu od z tytułu rent i emerytur, wynagrodzeń, umów o dzieło, umów zleceń, do końca lutego kolejnego roku po roku podatkowym przekazuje osobom informacje PIT-11 lub PIT-11A, albo na życzenie Pit 40\A albo PIT-40.

druk pit zg 2013

Pit za 2013 ulgi

2014-04-18 | Admin | |

 PITY za 2014 rok

PIT poprzez sieć globalną to świetny sposób na przekazywanie formularzy rocznych PIT do urzędów podatkowych, nasza aplikacja przesyła eDeklaracje całkiem samodzielnie, gwarantujemy, że jest to super proste i całkiem nieodpłatne. Dobry program do PIT to podstawa podczas rozliczania z podatku lub ryczałtu za 2013 rok. Dzięki niemu wypełnianie PIT 2014 zajmie Ci około 5 minut! Podatnicy, jacy prowadzą działalność gospodarczą, i wybrali opłacanie podatku liniowego 19%, składają w Urzędzie Podatkowym druk PIT-36L.

Rozliczenie pit 2013 online

Zapewne każdego roku martwisz się czy dasz radę przygotować i przesłać do Urzędu Fiskalnego formularz PIT. Nie jest to banalna sprawa także taka trwoga jest uzasadniona. W programie księgowym TaxMachine dostępne są również ponad 300 aktywnych druków, w tym większość obowiązujących druków dla Urzędów Skarbowych w wielu kategoriach, np. program do faktur, magazyn, kadry i płace, dokumenty księgowe itp. W przypadku, gdy jeden ze współmałżonków rozlicza się ze swojej działalności gospodarczej, zaś drugi uzyskuje dochód, obliczany na innym formularzu, składają oni zbiorową deklarację PIT-36.

Nasz program do PIT jest istnym wybawieniem dla rozliczających się na PIT-37. Za jego pomocą macie możliwość wypełnić PIT-37 w ciągu dosłownie 5 minut. Jak odliczyć ulgę na internet od podatku? Aby dokonać odliczeń podatkowych za ulgę internetową należy wypełnić wniosek PIT/O, który jest załącznikiem do PIT-36 i PIT-37. Ustawa przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:

 • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
 • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika
 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006 r.
 • dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,
 • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy,
 • według skali podatkowej(w 2013 r. obowiązuje taka sama skala jak w latach 2009-2012) - art. 27 ust. 1 ustawy,

Druk pit 2013

Warto skorzystać z naszego programu do PIT. Wypełnianie przez internet jest naprawdę prostym i szybkim procesem, druk uzupełniamy dzięki aplikacji lub w trybie online. Program jest uniwersalny - za pomocą pojedynczego programu do PIT możecie rozliczyć jakąkolwiek deklarację podatkową niezależnie od sposobu, w jaki uzyskaliście przychody. Jest to najszybszy sposób na rozliczenie PIT 2013/2014. Za pomocą naszego programu możecie rozliczyć nie tylko PIT-39, ale również pozostałe formularze PIT za 2013 rok. Dzięki połączeniu z oficjalnym państwowym systemem e-deklaracje, program jest w pełni bezpieczny, dlatego też warto z niego skorzystać.

Pit 2013 dobre programy

Opisywany program do PIT za 2013 rok zdecydowanie upraszcza rozliczenie się z podatku za miniony rok. Dla osób, które są wszelako zielone w tematyce podatkowej skonstruowaliśmy przewodniki do wypełnianie PITów. Jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do ulg i odliczeń, wyliczony wcześniej dochód można umniejszyć o: dokonane darowizny, ulgi PIT 2013 odliczane od dochodu (rehabilitacyjną, internetową, na IKZE, na pomoc domową, na szkolenie uczniów, odsetkową), straty z lat ubiegłych oraz opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Deklaracja PIT-28 służy podatnikom do wyliczania się z użyciem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Niniejszy tekst przekaże podatnikowi najistotniejszych wiadomości dotyczących tej formy składania deklaracji podatkowej do Urzędu Podatkowego. Wraz z pojawieniem się e-deklaracji zaczęły pojawiać się programy rozliczeniowe, które jeszcze bardziej ułatwiły rozliczenia przez Internet. Aby skorzystać z takiego programu wystarczy pobrać go i zainstalować na naszym komputerze. Przygotuj deklarację roczną z naszą aplikacją Pity 2013.

Jeżeli sprzedałeś nieruchomość w roku podatkowym to powinieneś rozliczyć formularz PIT-39, by stworzyć zeznanie dobrze musisz znać metodę wyznaczania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, w jaki sposób wyliczyć koszty osiągnięcia tego przychodu, co więcej jest przydatna wiedza na temat możliwych do uwzględnienia odliczeń mieszkaniowych. PIT-36l dotyka tylko osób tworzących druki PIT z dochodów z tytułu prowadzenia działalności ekonomicznej. Mała księgowość TaxMachine to znany od wielu lat i ceniony na rynku program dla księgowych, zawiera wydajne i bezproblemowe prowadzenie KPiR, ewidencji VAT, ewidencji przychodów, wypełnia ponad 400 deklaracji, zeznań podatkowych i innych druków, ma wbudowaną obsługę e-Deklaracji, zawiera kadry i płace, program do faktur, program magazynowy.

W formularzu PIT 37 mogą być rozliczane jedynie te przychody, od których zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane przez płatnika (np. pracodawcę lub zleceniodawcę). Podatek naliczany jest na zasadach ogólnych – 18% od przychodów poniżej 85 528 zł i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. Rozliczając druk PIT automatycznie ryzykujesz sporo, łatwo jest popełnić fatalny w wynikach błąd, za który kiedyś przyjdzie Panu lub Pani zapłacić, w związku z tym nie powinieneś się za to brać bez właściwych narzędzi, odpowiedni program niesamowicie ułatwi sporządzenie formularzy PIT i zagwarantuje, że będzie ona odpowiednio obliczona. Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci.

Gazeta pit 2013

Terminy w formularzu PIT-28. Blankiet PIT-28 to jedyne zeznanie podatkowe, które składamy najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku. Powinniśmy również pamiętać o tym, że do 21 stycznia 2013 roku lub do 20 dnia miesiąca, w którym zaczynamy osiągać dochody objęte ryczałtem powinniśmy do Urzędu Skarbowego złożyć deklarację o chęci skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego. Rozliczenie PIT-37 powinno zostać przeprowadzone do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Aby znacznie przyspieszyć proces rozliczenia się z Urzędem Skarbowym proponujemy wypełnianie formularza przez program lub internet. Nasz program szybko i sprawnie dokona wszelkich obliczeń a druk dojdzie na czas do urzędu. Możemy naszą deklarację wypełnić w trybie online. Rozliczanie PIT-37 przez internet jest naprawdę wygodne, zaoszczędza znacznie nasz czas. Jeśli w trakcie roku podatnik przekroczył przychody z jednostki gospodarczej w kwocie 150.000 euro – za ten rok tworzy Pit 28, a w następnym roku nie może rachować podatku dochodowego na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów.

Rozliczenie roczne pit 2013

Sprzedanie nieruchomości w ciągu roku podatkowego skutkuje tym, iż składając zeznanie czeka nas wypełnienie i rozliczenie formularza PIT-39. Jednak wcale nie każdorazowo taka transakcja objęta jest podatkiem. Tylko niektórzy z podatników, sprzedający na rynku mieszkaniowym rozliczają się z fiskusem poprzez druk PIT-39, bowiem chodzi konkretnie o transakcje dokonane w przeciągu ostatnich pięciu lat. Za rok 2014 rozliczymy się zatem z zakupu lub budowy mieszkań w okresie lat 2009-2013. W przypadku druku PIT-39 dodatkowym obowiązkiem podatkowym obłożone są transakcje dotyczące praw majątkowych. Na ten typ formularza obowiązuje stawka procentowa w wysokości 19% i nie ma nią wpływu żaden zewnętrzny czynnik. Jednym z lepszych programów do formularzy PIT rocznych jest nasz program Pity 2013. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-37 to rzecz z jaką boryka się większa cześć Polaków. Jest to najpopularniejsza forma rozliczenia podatkowego. W ciągu ostatnich lat ustawodawca wielokrotnie modyfikował przepisy dotyczące tego typu formularza. Warto przyjrzeć się jak szczegółowo wygląda druk PIT-37.

thumbs

Rozliczanie rocznych zeznań PIT to nad wyraz trudna sprawa, dlatego jeżeli posiadasz taką możliwość powinieneś skorzystać z usług biur rachunkowych, ewentualnie powinieneś zapisać darmowy program do druków PIT, wypełnianie rocznych deklaracji PIT z takim programem jest prędkie i niesamowicie proste. Deklaracja PIT 39 - rozlicz PIT-39 za 2013 rok. Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość. Jest jednak wiele szczegółów, które wpływają na to, czy dana sprzedaż kwalifikuje się akurat pod ten formularz podatkowy. Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze informacje dotyczące PIT-39. Sporządzanie zeznań rocznych PIT rocznych jest super łatwe z nieodpłatnym programem PIT 2014.

druk pit 36 2013

E-deklaracje program

2014-04-18 | Admin | |

 Pit 2013/2014 rok

Wspólne opodatkowanie przez druk PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów uzyskanych przez małżonków w danym okresie podatkowym, po pojedynczym potrąceniu kwot ustalonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek oblicza się na bazie podwójnej wysokości podatku, który wyliczony jest od połowy sumy dochodów małżonków. Należy jednakże zauważyć, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. dywidendy, wygrane w grach liczbowych, odsetki z bankowych lokat. W sytuacjach, w których jeden z współmałżonków nie przekroczył minimalnego progu powodującego obowiązek zapłaty podatku także używa się ten sposób wyliczania podatku oraz należy utworzyć zeznanie PIT-37. Formularz PIT-37 a jednostki samotnie wychowujący dzieci. rozwodnik, Panna, wdowa, wdowiec, osoba w separacji, rozwódka, osoba, której współmałżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub przebywa w zakładzie karnym, kawaler – taki katalog osób uprawniony jest do rozliczania się z PIT-37 na preferencyjnych zasadach. Według ustawy, podatnik taki wychowuje dziecko małoletnie lub, bez względu na wiek, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko uczące się do 25. roku życia (które nie uzyskuje dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu) również może skorzystać z zasad ulgowych przy wypełnianiu PIT-37. Przygotowywaniem formularzy PIT rocznych powszechnie trudnią się eksperci, księgowi, doradcy podatkowi, jednak nie zawsze jesteś zmuszony by korzystać z nadzwyczaj drogich usług fachowców, posiadając minimalną ilość wiedzy podatkowej i najlepszy na rynku, bezpłatny program do rozliczania deklaracji PIT dasz radę rozliczyć swoje własne zeznanie samodzielnie, z naszym oprogramowaniem Pity 2014 nie zajmie Panu lub Pani to wiele czasu.

Jakie druki można przygotować online? Prezentowana aplikacja PIT Online posiada pełną funkcjonalność programu do PIT. Za jej pomocą szybko i prosto wypełnisz PIT-39, PIT-36L, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, a także dodatki do powyższych zeznań podatkowych. Przesyłanie zeznań PIT przez globalną sieć jest de facto szybkie i wygodne z software-em Pity 2013, wystarczy kilka sekund i twoje zeznanie trafia do Urzędu Fiskalnego. W formularzu PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej.

Przychody z biznesu przeliczamy na druku Pit-36 lub PIT-36l, w zależności od stosowanej metody opodatkowania zysku. System e-deklaracje gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Przygotowywanie rocznych druków PIT rocznych jest proste z bezpłatnym programem PIT 2013.

Program do rozliczeń podatkowych

W programie PITy 2014/2014 rozliczampodatki.pl do rozliczenia przychodów ujętych w PIT 2014 w terminie 1 styczeń 2014 – 30 kwietnia 2014 wypełnisz ponadto wszelkie formularze obowiązkowe od 1 stycznia 2014 całkowicie za darmo: ZAP3, PIT 38, PIT 28, PIT 28/A, PIT 36, Z, PIT 37, ZG, PIT 39, 2K, D, O, PIT 36L, NIP 7, PIT 28/B, PIT/B. W wypadku formularza pit 28 2013 niezależnie od ilości dzieci, pozyskanych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy uprawnienia do zastosowania ulgi na dziecko. Program jest uniwersalny - za pomocą pojedynczego programu do PIT możecie rozliczyć jakąkolwiek deklarację podatkową niezależnie od sposobu, w jaki uzyskaliście przychody.

Najlepszy program do rozliczania pit

Dla kogo zaplanowany jest druk PIT-37? Formularz PIT-37 przydzielony jest dla całej gamy podatników w Polsce. Stosują go osoby, uzyskujące honorarium wynikające ze chałupnictwa (czyli pracy nakładczej), stosunku służbowego, stosunku pracy. Każdy otrzymujący emeryturę, świadczenia lub zasiłki przedemerytalne, rentę także rachuje się poprzez PIT-37. Zbycie majątku nieruchomego kupionego lub postawionego w latach 2007 – 2008 należy posłać na deklaracji PIT-36L, Pit-36, PIT-38, Pit-28. Jeżeli zabierasz się za obliczanie deklaracji rocznych PIT to bezapelacyjnie powinieneś wejść na naszą witrynę, znajdziesz na niej bezkonkurencyjny, darmowy program do przygotowywania i przekazywania e-Deklaracji przez globalną sieć Internet, na domiar tego dowiesz się wiele interesujących rzeczy o podatkach.

pit 0 program 2013

Ulga internetowa dotyczy tylko tych osób, które w roku rozliczeniowym, czyli 2013 korzystały z Internetu na podstawie umowy, z której wynika, że uiszczaliśmy miesięczne opłaty za używanie Internetu. Wszystkie osoby, które korzystały z niego nieodpłatnie nie będą mogły skorzystać z ulgi internetowej. Skorzystanie z odliczenia skarbowego jest możliwe jedynie w przypadku poprawnie wypełnionych załączników PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne załączniki PIT w rozliczeniu 2013/2014. Ustawa przewiduje (art. 45), iż po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy) - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Dostarczanie zeznań PIT przez sieć globalną jest nadzwyczaj łatwe i prędkie, dostępny na naszej witrynie internetowej nieodpłatny program do zeznań PIT szybko wysyła PITy przez globalną sieć, nie jest to ani trochę bardzo trudne, sprawdź sam , nie czekaj dłużej. Większość elementów programu księgowego TaxMachine (np. aktywne formularze, program magazynowy, e-deklaracje, wystawianie faktur, moduł płacowy) może być używanych przez wszelkie podmioty gospodarcze niezależnie od formy prowadzenia księgowości czy formę opodatkowania. Możesz też sporządzić PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij PIT online!

System e-Deklaracje od 6 lat umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale i płatnikom. Jest to szczególnie istotne dla płatników, którzy zatrudniają dużą liczbę pracowników. Wiąże się to bowiem z istotną oszczędnością czasu i pieniędzy. Na naszej stronie pobierzecie bezpłatny i wypróbowany program PITY 2014. Za jego pomocą poprawnie rozliczycie się z należności podatkowej na wszystkich istotnych drukach, tj.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Ulga na dziecko przysługuje nie tylko podatnikom posiadającym na wychowaniu małoletnie dzieci, ale także dzieci pełnoletnie uczące się w szkołach średnich albo wyższych, maksymalnie do 25 roku życia.

Darmowe programy pit

Na okoliczność zrezygnowania z opodatkowania ryczałtem od przychodów – oświadczenie na piśmie o rezygnacji przekazać powinno się najdalej do 20 stycznia. Z programu PITy 2013 korzystają indywidualni podatnicy, jak i właściciele dużych przedsiębiorstw, przygotowujący informacje PIT-11 oraz rozliczenia PIT roczne dla swoich pracowników. Przy użyciu programu PITy 2013 możesz wypełnić swoje zeznanie PIT oraz zeznania PIT dla całej swojej rodziny. Z Programu korzystają również biura księgowe, doradcy podatkowi, by rozliczyć deklaracje podatkowe dla swoich klientów. Pit-28 to deklaracja z tytułu dochodów objętych opodatkowaniem ryczałtem od przychodów.

Podanie o wspólne opodatkowanie dochodów złożyć może jeden z małżonków. Złożenie takiego wniosku rozumie się jako oświadczenie o jego upoważnieniu przez współmałżonka. Jest to o tyle ważne, że przy składaniu takiego oświadczenia obowiązuje rygor odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe zeznania. Równocześnie trzeba położyć nacisk, że wniosek taki złożyć może podatnik, którego małżonek zmarł w trakcie poprzedniego roku podatkowego lub po upływie okresu rozliczeniowego, ale przed złożeniem zeznania fiskalnego. Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają odliczanie kosztów uzyskania przychodu, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w formie ryczałtowej. Oznacza to, że wartości wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają charakter uniwersalny i są stosowane w przypadku wszystkich umów o pracę, niezależnie od wysokości przychodu. Formularz PIT-37 a małżeństwa - rozliczenie łączne 2013/2014. Wypełniając PIT-37 istnieje możliwość wspólnego opodatkowania dochodów małżonków. Aby rozliczać się w ów sposób, mąż i żona muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi fiskalnemu. Partnerzy muszą pozostawać w związku matrymonialnym przez cały rok skarbowy, zaś w tym czasie nie może być luki w ich jedności majątkowej. Jakikolwiek z małżonków nie może podlegać przepisom dotyczącym pozarolniczej działalności gospodarczej i działów wyjątkowych produkcji rolnej (opodatkowanych podatkiem liniowym), a dodatkowo regułom dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego oraz podatku tonażowego. Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie w małżeństwie powinno się zgłosić się do 30 kwietnia w roku kolejnym po rachowanym roku podatkowym.

druk pit d program 2014

Pity 2013 gov

2014-04-13 | Admin | |

Program Pit za 2014 rok

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów fi nansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje. Moja aplikacja Pity 2014 online pomoże Ci nie tylko w obliczeniach, ale również przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT. System e-deklaracje gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Rozliczenia roczne 2013

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy . Dzisiaj omawiamy Państwu nowy program - Program PIT 2013/2014 taxmachine.pl obsługujący formularze PIT rozliczające 2013 rok. Za pomocą naszej aplikacji wypełnią Państwo wszystkie formularze skarbowe: PIT-39, PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-28. Tak samo jak w zeszłym rok przedstawiony program wyposażony jest w podpowiedzi, które pomagają w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok. Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

W przypadku podmiotu wypłacającego renty, podmiot ten z reguły przeliczy podatnika za niego (PIT 40\A), przy czym nie ma obowiązku przesyłać druku PIT-12. Podatnik Pit 40A może potraktować jako informację, na przesłance której przygotuje Pit 37 (alternatywnie inny formularz w zależności od innych źródeł zysków). Ulgę prorodzinną nie może uwzględniać osoba wysyłający zeznanie za podatek ze zbycia nieruchomości (jest to Pit 39), płacący podatek na regułach ryczałtu (jest to Pit-28), płacący podatek liniowy 19%, wypełniający druk PIT ze sprzedaży akcji albo innych przychodów kapitałowych (jest to PIT 38). Jak już wspomnieliśmy rozliczanie się poprzez PIT-28 oferuje liczną gamę upustów. Nie możemy natomiast rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani też jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Mamy natomiast możliwość przekazania swojego 1% podatku na jakiś cel – mamy tu na myśli organizacje pożytku publicznego. Istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online.

Rozliczenie podatku za 2013 rok

Zmiany w PIT 2014 w największym stopniu dotyczą rodziców jednego dziecka. Powiązane jest to z polityką prorodzinną państwa i usilnym zachęcaniem, do posiadania jak największej ilości dzieci. Małżonkowie wychowujący jedno dziecko, których dochód przekroczy 112 000 zł w skali roku utracą możność zastosowania ulgi na dziecko. Tym samym limitem dochodów objęci są rodzice samotnie wychowujący dziecko. W przypadku pozostawania w związku niemałżeńskim pułap, powyżej którego ulga wygasa, wynosi 56 000 zł. Deklaracje roczne wysyłamy do ostatniego dnia kwietnia po roku skarbowym, jedynym wyjątkiem jest formularz Pit 28, które musimy dostarczyć do końca stycznia. PIT poprzez internet to wspaniały sposób na przesyłanie formularzy PIT rocznych do urzędów podatkowych, nasz program dostarcza e-pity w pełni samodzielnie, jesteśmy pewni na 100%, że jest to super łatwe i całkiem bezpłatne.

Darmowe pity 2013

Blankiet PIT-28 nie zapewnia wspólnego rozliczania się w przypadku związków małżeńskich. Nie istnieje także możliwość korzystania z korzystnych warunków dla osób w pojedynkę wychowujących dziecko. Zobacz też: rozliczenie łączne w PIT-36 oraz w PIT-37! Warto skorzystać z naszego programu do PIT, dzięki któremu wypełnianie i rozliczanie jest proste i szybkie. Wypełnij zeznanie poprzez program lub w trybie online, a następnie przez internet wyślij wprost do fiskusa. Jednym kliknięciem, bez wychodzenia z domu! Ulgę prorodzinną sporządzi podatnik jeżeli opodatkowany jest na zgodnie z skalą podatkową (PIT 36, PIT-37).

druk pit 38 2013

Tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w tym pozarolniczą), zawarli umowę najmu, lub korzystają z kredytu podatkowego i uzyskują wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, czeka rozliczenie i wypełnienie druku PIT-36. Do podatku opłacanego wedle tego druku stosuje się skalę podatkową 18-32%. Formularz PIT-36 dotyczy także tych osób, które prowadzą specjalne działy produkcji rolnej. Próg podatkowy wynosi w tym przypadku 85 528 zł. Z ulgi na internet można korzystać wyłącznie rok po roku, przez dwa lata, co oznacza, że jeśli skorzystaliśmy z niej w 2012 roku lub wcześniej nie możemy już tego dokonać. Tylko w przypadku kiedy odliczyliśmy od podatku ulgę internetową w poprzednim roku rozliczeniowym lub chcemy z niej skorzystać po raz pierwszy możemy to uczynić. Z PIT-36 skorzystają dodatkowo obywatele, jacy prowadzili specjalne działy produkcji rolniczej objęte opodatkowaniem według skali podatkowej z użyciem skali podatkowej lub robią użytek z tzw. podatkowego kredytu, czyli ulgi na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT lub mają obowiązek dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy (w związku z uprzednim kredytem podatkowym).

pit 37 wysłany

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy . Płatnik podatku PIT-4R od umów zleceń, wynagrodzeń, umów o dzieło, z tytułu rent i emerytur, do końca lutego roku po roku fiskalnym dostarcza zatrudnionym informacje PIT-11 albo PIT-11A, lub na życzenie PIT-40A lub PIT-40. Przedstawiany blankiet PIT-28 przydzielony jest dla: osób indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze, osób uzyskujących przychody z tytułu poddzierżawy, dzierżawy, najmu, podnajmu i innych umów tego typu, o ile umowy te nie są powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, podatników prowadzących działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze w formie spółki cywilnej lub jawnej.

Podanie danych autoryzujących jest ostatnim etapem składnia rozliczenia przez Internet. Do danych tych zalicza się: imię i nazwisko podatnika, identyfikator podatkowy: PESEL – dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, NIP – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, datę urodzenia podatnika, kwotę przychodu wykazaną w rozliczeniu PIT za rok poprzedni. Druk PIT-39 obliczany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Powinno się wszelako odnotować, że do rozliczenia podatku na podstawie PIT-39 kwalifikuje się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2014 roku podatnicy nie będą musieli zapłacić podatku, szacowanego w deklaracji PIT-39, od sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych, które wybudowane lub nabyte zostały w 2008 r. Program PIT 2013 w wersji online umożliwia proste i szybkie wypełnienie wszystkich najpopularniejszych zeznań podatkowych PIT za 2013 rok. Deklarację PIT można wypełnić w przyjaznym kreatorze lub za pomocą aktywnych deklaracji. Program jest darmowy i intuicyjnie poprowadzi Cię przez gąszcz skomplikowanych reguł i wyjątków naszego prawa podatkowego.

Program do pit 2013

2014-04-13 | Admin | |

 PIT 2013 rok

Wpłaty na ZUS są potrącane od dochodu. Składkami na ZUS są wpłaty na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe podatnicy ubezpieczonej. Podobnie wszystkie inne druki składane przez internet, mogą być z odpowiednimi załącznikami. Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-19A, PIT-37, PIT-39, PIT-36L, PIT-38, PIT-16A, PIT-28, PIT-36 wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.

PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych1) (skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych). PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (przychodów). Twórz PIT roczny za rok 2014 naszym oprogramowaniem Pity 2014, jest to super proste. Gotowe zeznanie dasz radę dostarczyć do Urzędu Podatkowego bez opuszczania domu z pomocą systemu e Zeznania. Korzystając z naszego programu do PIT rozliczampodatki.pl masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania.

Formularz PIT-38 najczęściej wiązany jest z przychodami pochodzącymi z giełdy. Jest w tym sporo racji, jednak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z PIT-38. W internecie można odnaleźć niezwykle dużo najróżniejszych programów do kreowania deklaracji rocznych PIT, dlatego wybranie najlepszego z nich jest nie lada problemem, ściągnij program z naszej strony, gwarantujemy, że nie znajdziesz prostszej aplikacji do rozliczeń deklaracji PIT. W każdym formularzu PIT 2013 trzeba podać dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i datę urodzenia podatnika. Muszą być one poprawne, dlatego należy sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędów. Poza tymi danymi w formularzu należy wpisać również aktualny adres zamieszkania.

Pity program 2013

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-38, PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-39 wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Przewodnią zasadą jest taka, że każda e-deklaracja posiadać powinna bezpieczny podpis elektroniczny. Aby uprościć składanie rocznych zeznań podatkowych Pit 2013 zezwolono na wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną takich jak - PIT 37, PIT 16A, PIT 39, PIT 16, PIT 36, PIT 28, PIT 36L, PIT 38, PIT 19A. Formularz PIT-37 jest najbardziej powszechną deklaracją podatkową, składaną przez większość podatników. Zobacz, w jaki sposób się go rozlicza, oraz jakich ulg możesz skorzystać, rozliczając się z jego wykorzystaniem.

Bezpłatny program PIT 2013 to niezwykle łatwa w użytkowaniu aplikacja na system operacyjny Windows, wygenerujesz i złożysz nią deklaracje PIT prędko i wygodnie. Załącznik PIT/O wypełniamy, gdy przysługują nam ulgi z tytułu ulgi abolicyjnej, darowizny na cele krwiodawstwa, darowizny na cele pożytku publicznego, użytkowania Internetu, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, darowizny na cele kultu religijnego, ulgi prorodzinnej. Zobacz jakie zmiany czekają polskich podatników w rozliczeniu 2013/2014. Wypełnij z nami PIT 2014. Prezentowany program obsługuje PIT-37, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-36. W 2014 roku zmieniają się zasady korzystania z ulgi internetowej i prorodzinnej. Wskazane jest o tym przeczytać więcej, aby móc w pełni wykorzystać ulgi w 2014 roku.

Do podpięcia załącznika PIT/D zobligowani są podatnicy, dokonujący odliczeń od dochodu lub podatku powiązanych z kosztami mieszkaniowymi. Znaczy to, że w tym miejscu należy wykazać np. przysługujące ulgi związane ze spłatą kredytu lub pożyczki, które zaciągnięte zostały na cele mieszkaniowe. Formularz PIT-38 najczęściej wiązany jest z przychodami pochodzącymi z giełdy. Jest w tym sporo racji, jednak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z PIT-38. Software Pity 2014 to niezwykle wygodny w użyciu oprogramowanie wspierający sporządzanie jednorocznych formularzy podatkowych PIT.

Płatnik, który sam nie składa deklaracji powinien udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji np. doradcy podatkowemu i złożyć we właściwym dla niego urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfikatu). Jedno upoważnienie wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Wysyłanie Pitów poprzez sieć globalną zdaje się być bardzo trudną sprawą, ale tak faktycznie to nic niezwykle skomplikowanego. W przypadku gdy zostaną dostarczone błędne dane, system informatyczny takie podanie odtrąca.

Formularz PIT-39 wyliczany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Należy jednakże zwrócić uwagę, że do rozliczenia podatku na bazie PIT-39 zalicza się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2014 roku podatnicy nie będą musieli uiścić podatku, rozliczanego w deklaracji PIT-39, od sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych, które wybudowane lub nabyte zostały w 2008 r. Zawsze co roku musisz złożyć w Urzędzie Podatkowym formularz PIT, oprogramowanie PIT 2013 to wspaniały sposób na wykonanie tego niezwykle skomplikowanego obowiązku, wypróbuj darmowe oprogramowanie w tej chwili. Przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatny program do rachowania deklaracji PIT-37 za rok 2013. Za pomocą mojego programu rozliczą Państwo szybko i co najważniejsze - doskonale nie tylko PIT-37, ale również inne rodzaje zeznań podatkowych (PIT-28, PIT-39, PIT-36, PIT-38). Niniejsza aplikacja do rozliczania pitów obsługuje również wszelkie możliwe załączniki do PIT - na przykład: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B.

Program do wypełniania pit 2013

Na Pit 28 nie da się rozliczyć się łącznie z współmałżonkiem albo jako podatnik samotnie wychowujący pociechę. Pit 37 jest podstawowym formularzem sporządzanym przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za jakich przedpłaty na daninę publiczną rachuje i wpłaca pracodawca nawet w przypadku, gdy stosuje się w formularzu PIT za rok 2013 z ulg i odliczeń. Korzystając z naszego program do PIT masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania.

Program do rozliczania pit 2013 download

Pewnie każdego roku martwisz się czy zdołasz przygotować i przesłać do Urzędu Skarbowego druk PIT. Nie jest to nietrudna sprawa także taka trwoga jest usprawiedliwiona. Formularz PIT-37 tworzą podatnicy, jacy mieli przychody z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, rent, innych źródeł, pracy, emerytur, dla jakich to zatrudniający jest zobowiązany do przelewania wpłat na podatek od dochodu. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku pracy, pracy nakładczej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia

podatnicy lista

Blankiet PIT-28 - zgłoś chęć używania PIT-28 za 2013 rok do 20 stycznia!. Program PIT udostępniony na rozliczampodatki.pl to pewność i gwarancja poprawnie rozliczonego zeznania podatkowego za 2013 rok. Z naszego programu skorzystało już podnad milion podatników - dziś możesz dołączyć do grona zadowolonych użytkowników Programu PIT 2013. Druk PIT-36 a rozliczenie wspólne w małżeństwie za 2013 rok. Nie istnieje możliwość rozliczenia się poprzez PIT-36, jeżeli podatnik, małżonek lub dziecko: - uzyskują przychody, w przypadku których konieczne jest rozliczenie się poprzez PIT-28, - uzyskują przychody podlegające przepisom o podatku tonażowym, - uzyskują przychody opodatkowane kartą podatkową, - uzyskują przychody, które rozliczają się korzystając z PIT-36L.

pit zg druk 2014

W przypadku rodziców posiadających dwójkę dzieci, ulga nie ulega zmianie w stosunku do zeszłych lat podatkowych – dalej wynosi ona 1 112,04 zł w skali roku. Bardziej skorzystają ci, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko. Rodzice trzeciego dziecka mogą korzystać z ulgi wyższej o połowę w stosunku do ulgi z lat poprzednich – wynosi ona do 1 668,12 zł w skali roku). Ulga na czwarte i każde kolejne dziecko zwiększona zostanie o 100 proc., wynosząc aż 2 224,08 zł w skali roku. Rozliczaniem deklaracji rocznych PIT najpowszechniej trudnią się zawodowcy, księgowi, doradcy podatkowi, niemniej jednak nie zawsze jesteś zobligowany do korzystania z niezwykle kosztownych usług profesjonalistów, dysponując minimalną ilością wiedzy o podatkach i niezrównany w kraju, darmowy program do tworzenia formularzy PIT jesteś w stanie przygotować swoje własne formularz samodzielnie, z naszą aplikacją Pit 2014 nie zajmie Tobie to wiele czasu. Zeznanie PIT-37 tworzą osoby, które osiągały zarobki z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, rent, innych źródeł, pracy, emerytur, dla których to zatrudniający jest zobligowany do wpłacania wpłat na podatek dochodowy.

Bezpłatny pit program

2014-04-12 | Admin | |

 PITY 2013/2014 rok

Programy, które pozwalają utworzenie i wysłanie PIT-u przez Internet zapewniają bezpieczeństwo transmisji wszelkich danych wpisanych do serwisu dzięki zastosowaniu połączenia utajnianego. Dane są bez ryzyka zapisywane na serwerach, które poręczają, że żadne zaufane informacje nie dostaną się w nieodpowiednie ręce. O wniosek o wspólne obliczanie na formularzu PIT-37 wystąpić mogą małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Związek małżeński musi obowiązywać przez cały okres trwania uprzedniego roku skarbowego. Pomiędzy małżonkami przez cały okres rozliczeniowy, którego dotyczy blankiet PIT-37, obowiązywać powinna wspólnota majątkowa. Żadnego z małżonków nie mogą dotyczyć przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych 19 proc. stawką podatku. Podanie danych autoryzujących jest ostatnim etapem składnia rozliczenia przez Internet. Do danych tych zalicza się: kwotę przychodu wykazaną w rozliczeniu PIT za rok poprzedni, datę urodzenia podatnika, imię i nazwisko podatnika, identyfikator podatkowy: NIP – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, PESEL – dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL.

Pity roczne program

Zasadniczą zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie. Korzystając z naszego program do PIT masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania. Druk PIT 37 wyliczamy jedynie wtedy gdy otrzymujemy dochody tylko od płatników podatku dochodowego np. od pracodawcy, z zakładu emerytalnego względnie z renty itd.

W druku PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Wypełnianie druku PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym męczącym, jeżeli korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dobraniu stosownych druków do sytuacji fiskalnej w jakiej się znajdujemy, ale zarazem będzie nas wspierał w ciągu wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w obliczeniach, ale zarówno na podpowiedzi co wpisać w daną rubrykę. Program PITy 2013 przyśpieszy nie tylko rozliczenie z podatku za 2013 rok, ale również poczyni za Ciebie wszelkich obliczeń. Przedstawiony program do PITy 2013 obsługuje: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-39, PIT-38, PIT-36L oraz wszelakie wymagane suplementy do deklaracji podatkowej.

Pit program darmowy

Przedstawiamy Państwu najnowszą wersję darmowego, a przy tym profesjonalnego, bezpiecznego i prostego w obsłudze programu do wypełniania deklaracji podatkowych PIT i wysyłania ich przez Internet. Nie wiesz jak wypełnić PIT za 2014 rok? Pobierz nasz program. Nasza aplikacja ma zainstalowane porady, które przeprowadzą Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Ustawa przewiduje (art. 45), iż po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy) - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Pity darmowy program

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. Do przesłania dokumentu do Urzędu Skarbowego niezbędne będą: dostęp do Internetu, w przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków, wymagane jest złożenie do właściwego Urzędu Skarbowego (osobiście bądź ewentualnie za pośrednictwem poczty) pełnomocnictwa małżonka na formularzu UPL – 1 (jeżeli podatnik w dniu przesłania zeznania za rok 2011 posiada ważne pełnomocnictwo UPL – 1 lub upoważnienie ZAS – E, nie ma potrzeby ponownego składania formularza UPL – 1), uważne sprawdzenie treści zawartej w wysyłanej deklaracji. Zobacz też: taxmachine.pl. Na stronie taxmachine.pl możesz wypełnić blankiet PIT 2013 przez internet. Wystarczy jedynie wejść tutaj, wybrać formularz podatkowe, które chcesz utworzyć i rozliczysz się z podatku. Możesz zarazem wykorzystać z systemu e-deklaracje, dzięki czemu prześcielesz PIT prosto do Urzędu Podatkowego.

pit b druk

Program do rozliczania pit-ów

Zeznanie PIT-37 to najczęstszy podatek wsród naszego społeczeństwa, co oznacza o tym, że większa część z nas pracuje będąc zaangażowanym przez jednostkę lub zakład pracy. Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie. Druczki PIT - programem prędzej! Za pomocą mojego programu do PIT za 2013 rok możesz przygotować zdecydowanie szybciej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą tego programu bez problemu rozliczysz: PIT-38, PIT-37, PIT-39, PIT-36, PIT-28, PIT-36L. Omawiany program PIT obsługuje również wszelkie suplementy PIT jakie mogą okazać się pomocne przy obliczaniu z PIT 2013/2014.

pit 39

Składanie deklaracji i informacji odbywa się z użyciem podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfi katu. W ten sposób można składać następujące deklaracje i informacje podatkowe: PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, IFT-3/IFR-3R. Jeżeli bierzesz się za sporządzenie formularza PIT w roku 2013 to powinieneś zdawać sobie sprawę, że nie jest to trywialna sprawa, podatkowe akty prawne są trudne, w związku z tym najskuteczniej jest mieć pod ręką bezkonkurencyjny program do tworzenia druków PIT w roku 2014, pobierzesz go z naszej strony WWW całkowicie bez opłat. W oprogramowaniu PITY 2013 posiądziemy informacje dotyczące przypisania wszelkiego z PITów, dokładne informacje odnośnie zniżekodliczeń oraz pozostałe takie jak chociażby kwoty kosztów uzyskania zarobku bądź wielkości kwotowe progów potrąceń podatkowych.

PIT poprzez sieć globalną to kapitalny sposób na wysyłanie formularzy rocznych do urzędów fiskalnych, nasz software przekazuje e-Pity w pełni automatycznie, jesteśmy pewni na 100%, że jest to niesamowicie łatwe i w pełni nieodpłatne. Podatnicy, którzy osobiście grają na giełdzie i wypełniają PIT-38 płacą podatek wynoszący 19 proc. Termin składania deklaracji PIT-38 upływa 30 kwietnia 2014 r. Druk PIT-28 wypełniają ci podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania swoich przychodów poprzez ryczałt ewidencjonowany. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, aczkolwiek przepisy ustawy o zryczałtowanej formie podatku nie definiują jasno, co pod terminem działalności gospodarczej należy rozumieć, tym samym odsyłając nas do przepisów ustawy o PIT. Dodatkowo formularz PIT-28 muszą rozliczyć także te osoby, które uzyskują dochody z zawartej uprzednio umowy najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy. Dotyczy to także tych podatników, którzy zawarli umowy o charakterze pokrewnym z wymienionymi. Wreszcie podatek poprzez PIT-28 dotyczy także osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, o której wspomnieliśmy wcześniej, w formie spółki cywilnej lub jawnej.